Windykacja – jak się do tego zabrać?

background-21657_1280Zadłużenie może nas dopaść znienacka. Coraz częściej jednak mówiąc o długu, nie mamy na myśli kredytu zaciągniętego w banku. Skoro przybywa małych przedsiębiorców, to zwiększa się również liczba wspólników. Niestety – nie wszyscy z nich są uczciwi. Czasami zadłużenie wcale nie wynika jednak ze złej strony którejś ze stron. Żyjemy w niepewnych czasach, gdzie z dnia na dzień bardzo łatwo może zmienić się nasza sytuacja finansowa. Niezależnie jednak od tego, jaka jest przyczyna, iż ktoś staje się naszym dłużnikiem – naszą własność zawsze chcemy odzyskać. Sposobów, by tego dokonać można wyróżnić kilka. Co istotne, wszystkie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem. Wymagają jednak zatrudnienia dodatkowych pomocników.
Pierwszy krok na drodze do odzyskania swoich pieniędzy (bądź ich równowartości np. w nieruchomościach czy innych dobrach), stanowią zawsze negocjacje. Można przeprowadzać je samodzielnie, bądź z pomocą pośrednika. Niestety, polubowne rozwiązanie sprawy nie zawsze jest możliwe. Z tej przyczyny warto już w okresie takich rozmów rozpocząć poszukiwania kompetentnej firmy windykacyjnej. Zatrudnione w niej osoby działają w sposób kompleksowy, aby ułatwić nam odzyskanie długu. Ich rola sprowadza się do wykorzystania konkretnych metod – wszystkie są zgodne z procedurami i zapewniają maksymalną możliwą skuteczność. Na każdym etapie dłużnik jest informowany o aktualnej sytuacji oraz stosowanych procedurach. Dzięki temu obie strony postępowania zyskują swoisty komfort, a w razie finału sprawy w sądzie – my, jako wierzyciele mamy pewność, iż nie będziemy pociągani do odpowiedzialności, a ewentualne odwołania nie będą łatwe do usankcjonowania.
Pracownicy firmy windykacyjnej w pierwszej kolejności zdobywają istotne informacje na temat stanu posiadania dłużnika. Następnie przesyłają do niego oficjalne zawiadomienie o konieczności uregulowania należności – w sposób polubowny. Wyznaczają też korzystne warunki spłaty. Bardzo ważne jest, by do każdej zadłużonej osoby podejść w indywidualny sposób. Windykatorzy muszą mieć świadomość sytuacji, w jakiej dłużnik się znajduje i to do niej dostosować proponowane warunki. W ramach początkowego postępowania można zdecydować także o przejęciu długu przez osobę trzecią. Decyzja należy tutaj do wierzyciela. Podpisuje on umowę, w wyniku której dłużnik jest zwalniany z długu, a osoba przejmująca tenże dług może nim od tego pory dysponować. W przypadku, gdy ani przejęcie, ani dalsze negocjacje nie są możliwe bądź pozostają bez rezultatów, mimo starań firmy oraz wierzyciela – konieczne jest podjęcie kroków na drodze prawnej. By sądowe postępowanie zakończyło się sukcesem warto skrupulatnie prowadzić dokumentację (każda faktura czy też zapis umowy stanowią niepodważalny dowód w toku rozwoju sprawy). Niezbędnego wsparcia stronie, która pragnie odzyskać dług może dostarczyć radca prawny. Jeśli sprawa zakończy się pomyślnie, dochodzi do wyznaczenia terminu spłaty przez sąd. Terminem wiążącym jest okres dwóch tygodni od zapadnięcia prawomocnego wyroku. W tym czasie warto złożyć ponowną ofertę spłaty – np. w formie ratalnej czy innej, korzystnej dla dłużnika. Jeśli ten ponownie odmawia, bądź unika rozmów z nami (i z firmą windykacyjną), rozpoczyna się egzekucyjny etap postępowania.
Wniosek o egzekucję składamy do sądu, wybieramy też odpowiadającą naszym potrzebom kancelarię komorniczą. Ponieważ jest ich sporo warto zasięgnąć porady w firmie windykacyjnej – z pewnością jej pracownicy mają rozeznanie w tym temacie. Jak więc łatwo zauważyć, przy próbach odzyskania długu usługi windykatora są niezwykle przydatne na każdym etapie postępowania. Stąd, wybór odpowiedniej firmy jest kluczowy i nie powinien następować bez uprzedniego namysłu i dokładnego sprawdzenia rynku.
Więcej: http://wertus-windykacja.pl/oferta/30/Windykacja_nale%C5%BCno%C5%9Bci

Czym jest spedycja kolejowa i jakie znajduje wykorzystanie?

rail-234318_1280Rozwój rynku usług i produktów spowodowany globalizacją sprawił, iż wyjątkowe znaczenie ma sposób dystrybucji towarów. Usługi transportowe musi cechować kompleksowość oraz szybkość, ponieważ zapotrzebowanie konsumentów na konkretne dobra ciągle rośnie. Dlatego też tak dużą popularność zdobywa zlecanie szeroko pojętych usług transportowych profesjonalnym firmom spedycyjnym. Spedycja zajmuje się nie tylko przewozem, ale również procesami takimi jak załadunek, oraz innymi czynnościami dodatkowymi – w zależności od specyfiki konkretnego zlecenia. Należy bowiem pamiętać, iż charakter przewozu będzie tutaj zależał głównie od zamawiającego usługę. Spedycja jest owocem daleko posuniętej specjalizacji tak charakterystycznej dla współczesnej gospodarki. Zlecanie dystrybucji towaru dawno już zostało oddzielone od praw własności do niego – choć należy podkreślić, iż przewoźnik jest w pewnym stopniu odpowiedzialny za stan ładunku. Spedytor nie tylko organizuje przewóz oraz usługi go uzupełniające, ale też musi zadbać o stronę prawną całej transakcji. Mowa tutaj o listach przewozowych – które różnią się w zależności od rodzaju transportu. Wyróżniamy bowiem spedycję kolejową, samochodową, morską, oraz lotniczą.

Spedycja kolejowa

Jest to działalność gospodarcza, która łączy w sobie elementy logistyki oraz transportu. Spedycję można klasyfikować wedle wielu kryteriów, poza rodzajem przewozu istotna jest również dostępność usługi. Spedycja kolejowa stanowi rozwiązanie nie tylko bezpieczne, lecz również gwarantujące punktualną dostawę – bez względu na dystans, jaki jest do pokonania. Wysoka jakość usług spółki Pekaes jest możliwa dzięki połączeniu sił z marką SPEDCONT. Ta fuzja doskonale oddaje specyfikę współczesnych przedsiębiorstw, które muszą stosować działania kooperacyjne, tak, by oferować większą kompleksowość usług (oraz, co za tym idzie ich konkurencyjność) potencjalnym klientom.

Kooperacja kluczem do działającej z sukcesem spedycji kolejowej

SPEDCONT Spedycja Polska Sp. z o.o. należy do czołówki, jeżeli chodzi o firmy spedycyjno – operatorskie w naszym kraju. Szczególnie dotyczy to ładunków o znacznej masie i gabarytach, co jest charakterystyczne dla transportu kolejowego. Udostępniane kontenery spełniają zatem wszelkie niezbędne kryteria, gwarantując, iż usługa zostanie wypełniona na optymalnym poziomie. Do dyspozycji jest około 600 takowych kontenerów o pojemnościach 20ft i 40ft, a ponad to firma udostępnia liczne naczepy oraz ciągniki kontenerowe, jak również wozy i suwnice służące do profesjonalnego przeładunku. Usługa może przybierać więc w pełni profesjonalną i spersonalizowaną formę.

Co w ramach spedycji kolejowej otrzymuje zleceniodawca?

Usługi przedsiębiorstwa Pekaes w zakresie spedycji kolejowej są tak zaprojektowane, by dopasować się do potrzeb każdego z klientów. Przewozy mogą być organizowane zarówno w obrębie kraju, jak i poza jego granicami. Ładunki mogą zostać zapakowane do kontenerów o zróżnicowanych pojemnościach – 20ft i 40ft. Transport w ramach międzynarodowej komunikacji kolejowej obejmuje nie tylko najbliższe kraje, takie jak Czechy, Słowacja, Białoruś czy Ukraina, ale też bardziej oddalone państwa na terenie niemal całej Europy (oraz niektórych rejonów Azji), m.in. Węgry, Rumunię, republiki nadbałtyckie, Mongolię, Kazachstan, Rosję, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Kirgistan, Afganistan. Kontenery mogą być dostarczane bezpośrednio do klienta (przy pomocy komunikacji samochodowej), a także transportowane z portów do terminali bądź bocznicy zleceniodawcy (w wypadku komunikacji pociągowej). Przewóz ładunków konwencjonalnych może mieć miejsce zarówno w wagonach odkrytych, jak i krytych. Co istotne, firma spedycyjna bierze na siebie odpowiedzialność w zakresie odpraw celnych – zarówno importowych, jak i eksportowych, przewody są natomiast zabezpieczone pod kątem celnym.
Więcej: https://www.pekaes.pl/pl/uslugi/spedycja-kolejowa.html

Potęga darmowych próbek

office-594132_1280Kolportaż darmowych próbek wielu firmom przyniósł powodzenie w branży, rozwój sprzedaży i poprawił wizerunek marki w świadomości konsumentów. Próbki za free są doskonałym rozwiązaniem z wielu powodów, jednak jedną z najważniejszych cech, dzięki którym klienci chętnie po nie sięgają, jest fakt, że dostają je za darmo. Read more

Program szkoleń energetycznych

żarówkaZastanawiasz się nad zdobyciem uprawnień G1,  G2 lub G3? Nic prostszego! Musisz jedynie zapisać się na odpowiednie szkolenia. W artykule przedstawiamy zakres materiału, który jest konieczny do zdania egzaminu państwowego z uprawnień G1, G2 i G3.
Read more

Szkolenia Windows Server

Szkolenia windows serverPracujesz w obrębie systemu Windows Server 2008? Czujesz, że twoja wiedza w stosunku do oczekiwań twojego pracodawcy jest za mała? Pomyśl nad tym, by wziąć udział w szkoleniu z zakresu Windows Server 2008. Dla przeciętnego użytkownika komputera oprogramowanie to jest zupełnie nieznane. Zbudowane zostało na podstawie kodu Windows 7 i służy do zarządzania serwerami. Read more

Na własny rachunek

na-wlasny-rachunekZałożenie własnej działalności gospodarczej to nie lada wyzwanie. Nawet dla kogoś, kto zna się na tym i wie, jak zrobili to inni, cały proces może być trudny. A w wielu przypadkach może doprowadzić nawet do porzucenia pomysłu o własnym biznesie. Pierwsze problemy nie są jednak powodem do całkowitego rezygnowania ze swojego pomysłu na życie. Wszystko można przecież rozwiązać. Read more

Odpowiednia reklama? To absolutna podstawa

odpowiednia-reklama-to-podstawaPrzy ogromnej konkurencji, jaka obecnie panuje na rynku, nawet najlepszy produkt nie sprzeda się, jeśli odpowiednio go nie wypromujemy. Przy tym pojawiają się coraz bardziej wymyślne formy reklamy, a każda z nich – przynajmniej w teorii – wymaga odmiennego zespołu specjalistów. Czy warto zupełnie rezygnować z tradycyjnych kanałów? Jak pogodzić nowe ze starym i czy w ogóle się to opłaca? Read more