Biznes

Procedura wdrażania MRP

Procedura wdrażania MRP
MRP (Material Requirements Planning, czyli Metoda planowania potrzeb materiałowych) jest zaawansowanym systemem, dlatego też jego wdrożenie wiąże się z różnymi ograniczeniami. Proces ten rozpoczyna się szczegółowym planem produkcyjnym, który musi być sporządzony jakiś czas wcześniej.

Jak powinno się wdrażać MRP?

Najważniejszą kwestią jest wdrożenie systemu MRP tak, aby osiągnąć zamierzone efekty. W pełni przemyślane zastosowanie systemów MRP w praktyce oceniane jest na poziomie 20-50 proc. Aby uniknąć rozczarowania i zbędnych opóźnień przy wdrażaniu systemu informatycznego, należy przyjąć następującą procedurę wdrożenia MRP:

  • przy wykorzystaniu firmy doradczej (nie informatycznej) dokonać diagnostyki przedsiębiorstwa w zakresie przygotowania do przyjęcia systemu MRP, w celu uniknięcia wielu błędów i opóźnień wdrożenia, co podnosi koszty. Powinny zostać określone potrzeby przedsiębiorstwa. W tym etapie można poprawić system zarządzania, wyeliminować nieoptymalne rozwiązania, zoptymalizować obieg dokumentów i formę raportowania,
  • pozyskać ofertę firm informatycznych i upewnić się, że oferowany system spełnia wszystkie oczekiwania i może być modyfikowany w przyszłości,
  • przystępując do wdrożenia, należy powołać zespoły wdrożeniowe, obejmujące osoby, które będą kreować system wraz z firmą informatyczną,
  • rozpocząć implementację od technologii użytkowej systemu. Trzeba ustalić, gdzie i jakie dokumenty będą generowane, gdzie będą stały terminale, jakie czynniki są lub będą niezbędne, kto będzie odpowiadał za poszczególne stanowiska; podczas spotkań zespołu wdrożeniowego powinny powstawać odpowiednie protokoły zakończenia poszczególnych etapów,
  • odpowiednie przeszkolenie pracowników z wdrożonego systemu MRP.

Od czego zależy skuteczność MRP?

Skuteczność MRP jest uzależniona od zawartości informacyjnej baz danych, z których korzysta. Inspirowana jest ona informacjami o prognozowanym popycie i zleceniach rzeczywistych. W systemach typu MRP, w wyniku analizy istniejących zamówień oraz poziomu zapasów magazynowych, oprogramowanie generuje wskazówki dotyczące zmiany planu, sygnalizuje sytuacje wyjątkowe oraz podpowiada listę koniecznych do uruchomienia zleceń produkcji (na półfabrykaty) oraz zleceń zakupów (na surowce).
Interesuje cię oprogramowanie dla firm? Sprawdź kotrak.pl – globalnego dostawcę systemów ERP i innych systemów informatycznych usprawniających działanie firm.

Previous ArticleNext Article
https://dinusiek.pl/niepowtarzalne-wnetrza-jak-meble-loftowe-przedefiniowaly-nowoczesny-design/ https://abuya.pl/odkrywajac-tajniki-ogrzewania-magia-ogrzewacza-gazowego-w-twoim-ogrodzie/ https://e-oko.com/magia-mebli-loftowych-historia-cechy-charakterystyczne-i-jak-je-wkomponowac-w-wnetrze/