Ciekawe

Internetowa platforma edukacyjna w szkołach

children-593313_1280E szkoła, dziennik internetowy, czy elektroniczny dziennik to różne określenia na technologię informacyjno-komunikacyjną, która staje się istotnym środkiem w funkcjonowaniu wielu placówek oświatowych w kraju. Wprowadzenie tego typu rozwiązania ma za zadanie usprawnić pracę szkoły, dyrektorów i nauczycieli. Oferuje także wiele udogodnień dla rodziców i ich dzieci. Lecz przede wszystkim, e szkoła ma za zadanie przygotować uczniów do życia w rozwijającym się w szybkim tempie społeczeństwie informacyjnym.

Szkoła przyszłości…

… jest placówką, w której do edukacji wykorzystuje się nowoczesne technologie informacyjne. Przydatne rozwiązania wprowadza się do procesu nauczania, zarządzania placówką, kontaktu z uczniami i rodzicami, a także kontrolowania pracy. Dzięki swojej różnorodności, a także mnogości oferowanych funkcji, e szkoła jest doskonałym narzędziem, dla wszystkich osób związanych z oświatą – dyrektorów placówek, ich pracowników, rodziców oraz ich dzieci. Najważniejszym elementem tej układanki jest jednak uczeń, którego szkoła stawia w centrum swojej działalności. Z tego względu, każdy aspekt dziennika internetowego, nawet jeśli nie bezpośrednio, podporządkowany jest lepszej organizacji nauczania, z którego korzysta młodzież. Wykorzystanie technologii w codziennej pracy szkoły ma szanse wspomóc jakościową przemianę dotychczasowego modelu edukacji, poprzez ułatwienie większości rozwiązań i zadań. Dzięki elektronicznemu dziennikowi poprawi się także jakość komunikacji pomiędzy osobami związanymi z placówką a rodzicami i uczniem. Rozwiązanie, jakim jest elektroniczny dziennik, wyklucza bowiem możliwość zgubienia lub celowego niedostarczenia informacji. Platforma eliminuje także zbędne szumy komunikacyjne, dzięki czemu kontakt jest prosty, przyjemny i bezpośredni.

Specyfikacja

E szkoła to program, który wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne, aby rozwijać i jeszcze skuteczniej wypełniać misję edukacyjną, wychowawczą i społeczną. Jest wirtualnym środowiskiem kształcenia, zarządzania, a także komunikacji. Warto pamiętać, że program e szkoła, to nie nauczanie przez internet. Platforma nie zastępuje w żadnym względzie tradycyjnego nauczania. Właściwie jest tylko rozszerzeniem procesu prowadzonego w placówkach, pozwalając na wzbogacenie przestrzeni edukacyjnej oraz pokonując barierę miejsca i czasu. Technologia jest tutaj środkiem, a nie celem samym w sobie.

Przeznaczenie

Internetowy dziennik to narzędzie, które wspiera efektywną naukę uczniów, a także sam proces nauczania. Ułatwia przygotowywanie lekcji, prowadzenie jej oraz analizę zajęć. Dokumentuje także wszystkie wyniki pracy uczniów, nie przekłamując ocen i nie pozwalając na niekontrolowane wprowadzanie zmian. Uczniowie zyskują miejsce kreatywnej i grupowej pracy, a także platformę tworzenia wspólnych projektów. Uczą się aktywnego wykorzystywania osiągnięć technologicznych w swojej pracy, a także szybkiego zdobywania informacji i dzielenia się nimi za pomocą internetu. Dzięki dziennikowi elektronicznemu przed szkołą otwiera się nowa możliwość budowania wirtualnej społeczności oświatowej.

Previous ArticleNext Article