Biznes

Czym jest spedycja kolejowa i jakie znajduje wykorzystanie?

rail-234318_1280Rozwój rynku usług i produktów spowodowany globalizacją sprawił, iż wyjątkowe znaczenie ma sposób dystrybucji towarów. Usługi transportowe musi cechować kompleksowość oraz szybkość, ponieważ zapotrzebowanie konsumentów na konkretne dobra ciągle rośnie. Dlatego też tak dużą popularność zdobywa zlecanie szeroko pojętych usług transportowych profesjonalnym firmom spedycyjnym. Spedycja zajmuje się nie tylko przewozem, ale również procesami takimi jak załadunek, oraz innymi czynnościami dodatkowymi – w zależności od specyfiki konkretnego zlecenia. Należy bowiem pamiętać, iż charakter przewozu będzie tutaj zależał głównie od zamawiającego usługę. Spedycja jest owocem daleko posuniętej specjalizacji tak charakterystycznej dla współczesnej gospodarki. Zlecanie dystrybucji towaru dawno już zostało oddzielone od praw własności do niego – choć należy podkreślić, iż przewoźnik jest w pewnym stopniu odpowiedzialny za stan ładunku. Spedytor nie tylko organizuje przewóz oraz usługi go uzupełniające, ale też musi zadbać o stronę prawną całej transakcji. Mowa tutaj o listach przewozowych – które różnią się w zależności od rodzaju transportu. Wyróżniamy bowiem spedycję kolejową, samochodową, morską, oraz lotniczą.

Spedycja kolejowa

Jest to działalność gospodarcza, która łączy w sobie elementy logistyki oraz transportu. Spedycję można klasyfikować wedle wielu kryteriów, poza rodzajem przewozu istotna jest również dostępność usługi. Spedycja kolejowa stanowi rozwiązanie nie tylko bezpieczne, lecz również gwarantujące punktualną dostawę – bez względu na dystans, jaki jest do pokonania. Wysoka jakość usług spółki Pekaes jest możliwa dzięki połączeniu sił z marką SPEDCONT. Ta fuzja doskonale oddaje specyfikę współczesnych przedsiębiorstw, które muszą stosować działania kooperacyjne, tak, by oferować większą kompleksowość usług (oraz, co za tym idzie ich konkurencyjność) potencjalnym klientom.

Kooperacja kluczem do działającej z sukcesem spedycji kolejowej

SPEDCONT Spedycja Polska Sp. z o.o. należy do czołówki, jeżeli chodzi o firmy spedycyjno – operatorskie w naszym kraju. Szczególnie dotyczy to ładunków o znacznej masie i gabarytach, co jest charakterystyczne dla transportu kolejowego. Udostępniane kontenery spełniają zatem wszelkie niezbędne kryteria, gwarantując, iż usługa zostanie wypełniona na optymalnym poziomie. Do dyspozycji jest około 600 takowych kontenerów o pojemnościach 20ft i 40ft, a ponad to firma udostępnia liczne naczepy oraz ciągniki kontenerowe, jak również wozy i suwnice służące do profesjonalnego przeładunku. Usługa może przybierać więc w pełni profesjonalną i spersonalizowaną formę.

Co w ramach spedycji kolejowej otrzymuje zleceniodawca?

Usługi przedsiębiorstwa Pekaes w zakresie spedycji kolejowej są tak zaprojektowane, by dopasować się do potrzeb każdego z klientów. Przewozy mogą być organizowane zarówno w obrębie kraju, jak i poza jego granicami. Ładunki mogą zostać zapakowane do kontenerów o zróżnicowanych pojemnościach – 20ft i 40ft. Transport w ramach międzynarodowej komunikacji kolejowej obejmuje nie tylko najbliższe kraje, takie jak Czechy, Słowacja, Białoruś czy Ukraina, ale też bardziej oddalone państwa na terenie niemal całej Europy (oraz niektórych rejonów Azji), m.in. Węgry, Rumunię, republiki nadbałtyckie, Mongolię, Kazachstan, Rosję, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Kirgistan, Afganistan. Kontenery mogą być dostarczane bezpośrednio do klienta (przy pomocy komunikacji samochodowej), a także transportowane z portów do terminali bądź bocznicy zleceniodawcy (w wypadku komunikacji pociągowej). Przewóz ładunków konwencjonalnych może mieć miejsce zarówno w wagonach odkrytych, jak i krytych. Co istotne, firma spedycyjna bierze na siebie odpowiedzialność w zakresie odpraw celnych – zarówno importowych, jak i eksportowych, przewody są natomiast zabezpieczone pod kątem celnym.
Więcej: https://www.pekaes.pl/pl/uslugi/spedycja-kolejowa.html

Previous ArticleNext Article
https://e-oko.com/ogrzewacz-tarasowy-komfort-w-chlodne-wieczory/ https://gethotels.pl/przemyslane-detale-w-twoim-wnetrzu-stoliki-pomocnicze-i-kwietniki-w-stylu-loft/ https://buzzhouse.pl/minimalizm-i-cieplo-nowa-era-ogrzewania-tarasowego/