Dyfuzory

Dyfuzorem nazywamy kanał przepływowy, który charakteryzuje powiększający się przekrój poprzeczny. Read more