Technologia

Dyfuzory

Dyfuzorem nazywamy kanał przepływowy, który charakteryzuje powiększający się przekrój poprzeczny. dyfuzory
Przykładem mogą być:

  • dyfuzory rozszerzające się stożkowo
  • spiralny odcinek rury
  • kanał międzyłopatkowy który jest ograniczony łopatkami sprężarki przepływowej lub pompy wirnikowej

Poprzez wzrost przekroju poprzecznego dyfuzorów następuje spowolnienie przepływającego płynu, co działa na przemianę energii kinetycznej strumienia w energię ciśnienia. Dyfuzory zazwyczaj używane są w pompach wirowych i sprężarkach przepływowych tj. promieniowych, diagnostycznych i osiowych. Dyfuzory znajdują również zastosowanie jako część odprowadzająca czynnik z turbiny cieplnej, poprzez stosowanie energii kinetycznej czynnika dochodzi do zmniejszenia ciśnienia za ostatnim stopniem maszyny, a co za tym idzie wzrost mocy i sprawności.
Dyfuzory dzieli się na rurowe, dyskowe i membranowe. Dyfuzory rurowe mają zastosowanie przy drobnopęcherzykowym napowietrzaniu wody i ścieków. Do ich produkcji wykorzystywane są najwyższe jakościowo materiały. Tego typu dyfuzory stosowane są podczas napowietrzania komór osadu czynnego i uśredniających w każdej oczyszczalni ścieków. Uzdatniają także wodę powietrzem i czystym tlenem, napowietrzają zbiorniki wodne, stawy hodowlane, zbiorniki zawierające ryby. Dyfuzory dyskowe mają podobne zastosowanie jak rurowe,  jednak nie ulegają one korozji, nie zatykają się i mogą być stosowane podczas ciągłych i przerywanych prac. Ich doskonale zaprojektowany system daje pewność nienagannych efektów napowietrzania i obniżenie kosztów eksploatacyjnych.
Dyfuzory membranowe są systemami napowietrzania stworzonymi na podstawie dyfuzorów dyskowych i rurowych. Mogą one pracować w sporym przedziale wydatków powietrza. Charakterystyczne jest dla nich to, że mogą pracować w przerywanym cyklu napowietrzania. Regulują także procesy tlenowe i beztlenowe. Dzięki ich specjalnej konstrukcji nie ma mowy o przedostaniu się ścieku do instalacji powietrznej. Kolejną cechą dyfuzorów membranowych jest słaby opór powietrza i dobra ekonomia natlenienia.

Previous ArticleNext Article