Ciekawe

Dobre praktyki w likwidacji szkód komunikacyjnych

Czym jest likwidacja szkód komunikacyjnych? Odpowiedź na to pytanie jest prosta i brzmi następująco. Jest to proces, podczas którego usuwane są wszelkiego rodzaju straty, które zostały poniesione w wyniku kolizji lub wypadku drogowego. Szkody likwidowane są najczęściej przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Podczas postępowania likwidacyjnego, ustalane są zarówno wysokość odszkodowania jak i zasadność odszkodowania. Podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego jest ubezpieczyciel.

Czym są szkody komunikacyjne?

Najkrócej pisząc, szkodami komunikacyjnymi nazywamy straty, które zostały poniesione przez poszkodowanego w wyniku zdarzenia drogowego. Jeżeli jednym następstwem danego zdarzenia są szkody rzeczowe, mówimy najczęściej o kolizji. Ale podczas wypadku, może dojść do pojawienia się innego rodzaju szkód, mowa tutaj m.in. o:

  • Szkodzie rzeczowej, czyli uszczerbku w majątku. Ma ona miejsce, kiedy uszkodzony został pojazd wraz z przewożonymi w nim rzeczami. I kiedy pojazd był używany do pracy zarobkowej.
  • Szkodzie osobowej, czyli uszczerbku w majątku. Taki uszczerbek pojawia się najczęściej w momencie, kiedy poszkodowany musi ponieść koszty leczenia lub utracił zdolność pracy zarobkowej.
  • Krzywdzie, która jest niemajątkową szkodą na osobie. Jest to to uszczerbek psychiczny, który ściśle związany jest z bólem, cierpieniem a także utratą przyjemności z życia. Uszczerbek ten powstać może na skutek poniesionych obrażeń, ale także w przypadku śmierci bliskiej osoby.

Poszkodowany może domagać się naprawienia zaistniałej szkody. Szkodę powinien naprawić podmiot, który jest odpowiedzialny za jej powstanie. Wynika to z art. 361–363 i 440–448 kodeksu cywilnego. Powyższe przepisy dokładnie regulują sposób, ale także wpływają na zakres naprawienia szkody. Należy wiedzieć, że w przypadku szkody majątkowej, poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie komunikacyjne. Jeżeli mowa o szkodzie niemajątkowej, czyli krzywdzie, poszkodowanemu przysługuje zadośćuczynienie.

Likwidacja szkód komunikacyjnych, co to jest?

Likwidacją szkód komunikacyjnych nazywamy cały zestaw czynności, które podejmowane są po zaistnieniu zdarzenia, które jest objęte ubezpieczeniem. Czynności te podejmowane są przez danego ubezpieczyciela. To właśnie ubezpieczyciel określa i ustala zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela i na tej podstawie, określa też wartość szkody, która wystąpiła. Aby to przeprowadzić musi wcześniej przeanalizować przyczyny wystąpienia danego zdarzenia. Cały proces likwidacji szkody inicjalizowany jest w momencie zgłoszenia jej do zakładu ubezpieczeń. Zakończeniem procesu, jest ewentualna wypłata odszkodowania.

Previous ArticleNext Article
Industrialny metalowy stolik pomocniczy na laptopa loft https://beesafe.pl/porady/ile-sie-czeka-na-prawo-jazdy/ https://dowiedz-sie.com.pl/ogrzewacze-tarasowe-i-ogrodowe-nowa-era-na-twoim-tarasie/