Technologia

Blachy żaroodporne

blachy żaroodporneBlachy żaroodporne wykonywane są, jak sama nazwa wskazuje, ze stali żaroodpornej, więc na samym wstępie warto zdefiniować żaroodporność i wyjaśnić czym różni się ona od żarowytrzymałości.
Przez żaroodporność rozumie się odporność stali na działanie czynników chemicznych w temperaturach powyżej 600˚C, natomiast żarowytrzymałość definiuje się jako odporność stali na odkształcenia w temperaturze wyższej niż 600˚C.
Stal żaroodporna jest odporna na działanie korozyjne gorących gazów – zwłaszcza utleniających – (np. spalin), więc może być wykorzystywana przy budowie wszelkich elementów, które narażone będą na ich niszczące działanie – m.in. przy budowie pieców, kotłów parowych i komór spalania.
Stale żaroodporne są stalami stopowymi, co oznacza, że poza węglem występują w nich dodatki stopowe, których zawartość waha się od kilku do kilkudziesięciu procent. Ma to na celu zmianę właściwości i cech charakterystycznych stali.
Dodatki stopowe najczęściej spotykane w stalach stopowych oraz ich oznaczenia:

 • chrom – H,
 • glin (aluminium) – A,
 • kobalt – K,
 • krzem – S,
 • mangan – G,
 • miedź – Cu,
 • molibden –M,
 • nikiel – N,
 • niob – Nb,
 • tytan – T,
 • wolfram – W,
 • wanad – V (F).

Poza podziałem ze względu na skład chemiczny, stal można podzielić także ze względu na strukturę. Podział stali ze względu na strukturę prezentuje się następująco:

 • stal ferrytyczna,
 • stal ferrytyczno-perlityczna,
 • stal ferrytyczno-austenityczna
 • stal austenityczna.

Rodzaje blach stalowych opisuje się ze względu na wykorzystany w ich produkcji gatunek stali. Podstawowe rodzaje blach wykonywanych ze stali (wg gatunków stali):

 • gatunki nierdzewne i kwasoodporne,
 • gatunki żaroodporne i żarowytrzymałe,
 • gatunki duplex,
 • gatunki specjalne.

Wysokiej jakości blachy żaroodporne dostępne są np. w ofercie firmy Stalesia – wyłącznego przedstawiciela huty Centravis w Polsce.

Previous ArticleNext Article