Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata prawa pracy?

Osobom, które zostały wyrzucone z pracy, nie wypłacono im pensji bądź też są ofiarą mobbingu przysługuje prawo pozwania pracodawcy i walczenia o swoje racje. Każdy poszkodowany pracownik może wstąpić do sądu pracy. Kiedy warto skorzystać z tej opcji?

Prawo pracy – kiedy pracownik ma prawo iść do sądu?

Okazuje się, że pracownik ma prawo udać się do sądu pracy z każdą sprawą, która dotyczy prawa pracy. Może chodzić o niewypłacone wynagrodzenie za pracę czy też za nadgodziny, wydanie świadectwa pracy, mobbing i dyskryminację, odszkodowanie na skutek wypadku przy pracy czy choroby zawodowej. Pracownik może wystąpić przeciwko pracodawcy również w celu ustalenia tego, czy chodzi o umowę o pracę czy też umowę cywilnoprawną. Pozew do sądu pracy można złożyć także w przypadku wymuszenia przez pracodawcę na pracowniku podpisania zgody na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Podobnie jest, jeśli pracownik znajdzie się w sytuacji bezprawnego zwolnienia i zażąda przywrócenia do pracy.

Adwokat prawa pracy a pozew do sądu

Pracownik może napisać pozew do sądu samodzielnie, może być on wniesiony przez prokuratora czy związek zawodowy. W przypadku ustalenia istnienia stosunku pracy pozew jest wnoszony przez inspektora pracy. Przed sądem z kolei pracownik może również bronić się samodzielnie lub powołać pełnomocnika: adwokata prawa pracy, radcę prawnego, osobę współuczestniczącą w sporze, przedstawiciela związków zawodowych, inspektora pracy, rodziców, małżonka czy pełnoletnie dziecko. Adwokatów prawa pracy można znaleźć np. na stronie http://www.skuteczny-adwokat.com/ na której znajdują się adwokaci prawa pracy.