Na czym polegają badania rynku i kiedy się je przeprowadza?

Z reguły przed wdrożeniem jakiejkolwiek zmiany związanej z produktem bądź usługą wykonuje się badania rynku. Takie analizy umożliwiają lepsze rozeznanie się w obecnym stanie rynku i podjęcie decyzji prowadzących do osiągnięcia wyższych zysków bądź uniknięcia strat. Są dokładnie planowane, czasami przeprowadzane stopniowo, a wszelkie uzyskane w ten sposób informacje wykorzystuje się w celu poprawy ogółu podejmowanych działań dla wymiernych korzyści. Read more