Biznes

Program szkoleń energetycznych

żarówkaZastanawiasz się nad zdobyciem uprawnień G1,  G2 lub G3? Nic prostszego! Musisz jedynie zapisać się na odpowiednie szkolenia. W artykule przedstawiamy zakres materiału, który jest konieczny do zdania egzaminu państwowego z uprawnień G1, G2 i G3.

Uprawnienia G1

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

  1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
  2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
  3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
  4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,
  5. urządzenie elektrotermiczne,
  6. urządzenia do elektrolizy,
  7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
  8. elektryczna sieć trakcyjna,
  9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
  10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji,
  11. sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9,
  12. urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia,
  13. urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

 

Uprawnienia G2

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

  1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
  2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
  3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
  4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW,
  5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW,
  6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW,
  7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,
  8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg,
  9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW,
  10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9,
  11. urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia,
  12. urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

 

Uprawnienia G3

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

  1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
  2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie,
  3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
  4. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
  5. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
  6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
  7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
  8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW,
  9. turbiny gazowe,
  10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Szkolenia przygotowujące do egzaminu na uprawnienia G1, G2 i G3 organizowane są przez www.zawodowe-szkolenia.com
Sprawdź ofertę!

Previous ArticleNext Article
zobacz https://greenrepublic.pl/parasol-ogrzewacz-gazowy-polaczenie-funkcji-i-estetyki/ https://absenting.com.pl/ogrzewacz-tarasowy-twoja-oaza-ciepla-w-chlodne-dni/