Technologia

Monitoring – jak to działa?

Kamery przemysłowe wyposażone są w rejestratory cyfrowe DVR które służą do zapamiętywania cyfrowej postaci mierzonych wielkości, obrazów oraz dźwięków. Komputerowy zapis obrazu znajduje się na dyskach magnetycznych lub DVD. Rzadziej używane są taśmy magnetyczne lub taśmy performowne.

monitoringRozwiązaniem które może znacznie poszerzyć rynek monitoringu jest transmisj bezprzewodowa. Będzie obejmowała monitoring obiektów rozproszonych – kwestia w głównej mierze dotyka obiektów energetyki, gospodarki wodnej, leśnictwa lub infrastruktury drogowej. Transmisja bezprzewodowa może być realizowana poprzez monitoring w sieciach radiowych WLAN, monitoring z wykorzystaniem LMDS, MMDS (w wersji dwukierunkowej), oraz monitoring w sieciach optycznych. Transmisja bezprzewodowa podobnie jak transmisja przewodowa jest poprzedzona digitalizacją i kompresją sygnału. Przykładem transmisji przewodowych jest monitoring cctv czyli system przekazywania obrazu z pomieszczeń lub przestrzeni w zamkniętym systemie odbiorczym, jego podstawową funkcją jest zwiększenie bezpieczeństwa terenów w których zostały zainstalowane, głównymi obszarami które obejmuje monitoring cctv jest:

  • Monitoring szkoły który rozwiązuje niejednokrotnie problem przemocy na terenie szkoły. Nawet w najlepszych renomowanych placówkach mogą znaleźć się ślady przemocy którym należy przeciwdziałać.

  • Monitoring miasta pomaga w pilnowaniu porządku miasta, kamery instalowane są na terenach najbardziej zagrożonych przestępczością

  • Monitoring domu zwiększa bezpieczeństwo lokatorów

  • Monitoring osiedla dzięki któremu wzrasta poczucie bezpieczeństwa u mieszkańców, niweluje poziom wandalizmu

  • Monitoring boiska

Do transmisji takich przekazów są niezbędne przewody cctv, ich emisja obejmuje sygnały wideo i audio. Do stworzenia przekazu niezbędne są akcesoria cctv czyli zasilacze, końcówki cctv, przewody do kamer. Innym rodzajem transmisji jest monitoring ip który rozwija się od lat 90 tych, jest oparty o transmisję danych sieci Ethernet. Kamery cyfrowe posługują się protokołem internetowych IP aby przekazywać obraz i sygnał kontrolny. Archiwizacją strumieni wideo i audio działających w sieci zajmują się rejestratory IP, dzięki nim nie ma konieczności pracy komputera z odpowiednią aplikacją.

Previous ArticleNext Article
https://beesafe.pl/porady/odstapienie-od-umowy-kupna-samochodu/ Industrialna półka typu loft do łazienki https://beesafe.pl/porady/ile-trwa-egzamin-na-prawo-jazdy/