Ciekawe

Metoda just in time


Metoda just in time (w samą porę) polega przede wszystkim na dostarczaniu materiałów niezbędnych do wytworzenia danych produktów lub usług dokładnie w takiej ilości, jakiej potrzebuje dana firma oraz w dokładnie takim czasie, w jakim są one potrzebne. Podstawowym celem metody jest zmniejszenie zapasów do minimum, optymalizacja dostaw oraz zmniejszenie w efekcie końcowym kosztów procesu produkcyjnego.
Charakterystyczna dla firm stosujących metodę just in time jest produkcja typu pull. Polega ona na produkowaniu takiej ilości dóbr, na jaką jest w danym momencie zapotrzebowanie. Firmy, które stosują ten rodzaj produkcji starają się przewidzieć potrzeby produkcyjne w najbliższym okresie czasu oraz sterować procesami produkcyjnymi w taki sposób, aby dopasować ilość produkowanych produktów do podaży panującej na rynku. Dzięki temu firma staje się elastyczniejsza, a ponadto unika kłopotów związanych z magazynowaniem nadwyżki produktów oraz z bezproduktywnym wykorzystywaniem umiejętności pracowników danej firmy.
Just in time nie jest metodą nową. Jej podstawy wykorzystywane były już w pierwszych zakładach Forda. Do perfekcji doprowadzili tę metodę jednak Japończycy w zakładach Toyoty w latach 50. i 60. XX wieku. Odniosło to tak duży sukces, iż wkrótce metodę just in time przejęły także inne firmy, także spoza Azji. Już w roku 1987 aż 25% amerykańskich firm wykorzystywało ją do wytwarzania swoich usług i produktów.
Głównym założeniem koncepcji just in time jest przede wszystkim redukcja zapasów. Zbyt duża ilość produktów znajdujących się w magazynie oznacza, iż firma produkuje więcej produktów, niż jest w stanie w danej chwili sprzedać. Efektem jest zwiększenie kosztów magazynowania oraz większe zapotrzebowanie na miejsce do magazynowania. Ponadto elementem metody jest zastosowanie krótkich serii produkcyjnych. Wpływa to na skrócenie czasu wytwarzania danych produktów, a tym samym na zmniejszenie kosztów produkcji. W koncepcji just in time istotnym założeniem jest także zmniejszenia czasu oczekiwania na produkty i usługi.
Za wsparcie merytoryczne dziękujemy firmie E-promag

Previous ArticleNext Article