Ciekawe

Kursy energetyczne

Żeby móc legalnie i z odpowiednią wiedzą instalować urządzenia i sieci cieplne należy odbyć specjalistyczne kursy i zdać egzaminy, które potwierdzą wiedzę i zakres potrzebnych do wykonywania zawodu umiejętności.

Zdobycie zawodu

Posiadanie zawodu w dzisiejszych czas jest rzeczą niezwykle cenną, a jeśli zawód należy do kategorii wolnych, jak jest w przypadku elektryków, to praca jest właściwie zagwarantowana. Uprawnienia sep Kraków – Stowarzyszenia Elektryków Polskich pozwalają na wykonywanie czynności związanych z elektryką, energetyką lub siecią i urządzeniami gazowymi. Energetyka jest działem zajmującym się ciepłem, a więc są to między innymi kotły i instalacje gazowe mające na celu ogrzewanie budynków.

Szkolenia SEP Kraków

Szkolenia Stowarzyszenia Elektryków Polskich mają na celu przekazanie wiedzy odnośnie określonej grupy tematycznej dające odpowiednie uprawnienia kończącym kurs elektrykom. Bez tych uprawnień żaden elektryk, nawet ten po ukończonej szkole nie powinien podejmować się pracy związanej z elektryką bez uprawnień, ponieważ nie dosyć, że grozi to wysokim mandatem i brakiem możliwości odbioru domu przez inwestorów, to jeszcze może zakończyć się śmiercią ze względu na źle przeprowadzone procedury.

Zakres szkolenia SEP Kraków

Szkolenia grupy energetycznej obejmują przekazanie wiedzy o:
– kotłach parowych i wodnych na każdy rodzaj paliwa o mocy ponad 50 kV wraz z osprzętem
– sieciach i instalacjach cieplnych
– turbinach parowych wraz z osprzętem
– wentylacji, klimatyzacji i systemach chłodniczych
– pompach, ssawach, wentylatorach i dmuchawach
– sprężarkach oraz instalacjach powietrza sprężonego
– składowaniu paliw
– aparaturze kontrolnej i pomiarowej wraz z osprzętem

Uprawnienia SEP Kraków

Każdy przeprowadzony kurs kończy się egzaminem, który potwierdza zdobyte w danym zakresie umiejętności. Po określonym czasie od zdania końcowych testów otrzymuje się świadectwo, dzięki któremu można rozpocząć legalnie wykonywaną pracę. Bez takiego zaświadczenia wykonywanie czynności związanych z sieciami i urządzeniami cieplnymi nie daje możliwości podstemplowania gwarancji, którą inwestor traci powierzając zadanie nie uprawnionej do tego osobie – czyli osobie bez odpowiedniego papierka.

Uprawnienia są ważne przez 5 lat i po tym czasie należy ponownie przystąpić do egzaminów poprzedzonych kursem.

Previous ArticleNext Article