Ciekawe

Dla jakich uczniów w szczególności odpowiedni jest projekt e-szkoły?

Dla jakich uczniów odpowiednia jest eszkołaProjekt – i jego różne strony…


W przypadku projektu e-szkoła bardzo istotnym jest, by istniała kooperacja na linii rodzice – pedagodzy. Konieczna jest bowiem kontrola procesu nauczania, szczególnie, jeśli dziecko jest objęte indywidualnym programem nauczania. Kontakt rodziców ze szkołą powinien być nawiązywany zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba. Dzięki dostępowi do ocen, statystyk frekwencji oraz innych uwag pedagoga, opiekunowie dziecka stale mogą kontrolować sytuację. Prócz tego nauczyciel ma możliwość modyfikowania programu nauczania, dodawania ćwiczeń dla uczniów potrzebujących więcej czasu na naukę, lub przeciwnie – wybitnie uzdolnionych. Rzecz jasna e-szkoła to również szansa dla uczniów – na uzyskanie większej kontroli nad swoimi postępami w nauce, a także samym dniem spędzanym w placówce szkolnej. Dzięki specjalnemu modułowi mogą oni bowiem: sprawdzać, jakie zajęcia aktualnie się odbywają (i przez kogo są prowadzone), kiedy będzie najbliższa przerwa, a także monitorować ilość spóźnień, nieobecności (wyjątkowo wygodny jest tutaj podział na konkretne dni, godziny a nawet przedmioty, które zdarzyło się „ominąć”), sprawdzać swoje wyniki z konkretnych przedmiotów, obliczać średnią ocen. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest też możliwość dodawania komentarzy – anonimowych – np. dotyczących przebiegu określonych zajęć. Taki komunikat zwrotny powinien być ważny również dla pedagoga.

Wymagać i nagradzać

Dwukierunkowa komunikacja wymaga jednak zachowania pewnego poziomu. Stąd – warto podkreślić, że projekt e-szkoły nie będzie dobrym rozwiązaniem dla każdego ucznia, w każdej szkole. Nauczanie w ramach e- learningu opiera się co prawda na solidnie przygotowanej metodyce, licznych ułatwieniach technologicznych, jednak wymaga również wzmożonego skupienia od uczestników procesu, w szczególności od uczniów. Dlatego wdrożenie projektu powinno być poprzedzone analizą możliwości uczniów, ich biegłości w zakresie poruszania się w sieci. Oczywiście dużą zaletą jest wspomniana już indywidualizacja (a raczej jej możliwość), w ramach dopasowywania programów dydaktycznych do potrzeb konkretnej grupy, a nawet pojedynczych osób. Warto jednak pamiętać, że dla wielu dzieci uczestnictwo w zajęciach stanowi nie tylko okazję do zdobycia wiedzy, ale przede wszystkim do poznawania nowych kolegów, budowania relacji społecznych. Dodatkowo dla wielu uczniów niezbędna dla osiągania korzystnych wyników w nauce jest motywacja (i to osobista) ze strony pedagoga. To kluczowe w procesie edukacji, by nastąpiły postępy (zwłaszcza wśród nieco słabszych uczniów). Do samodzielnej pracy (bądź pracy z rodzicem) nadają się więc szczególnie ci uczniowie, którzy posiadają wyjątkowe potrzeby – ze względu na swoje wysoko rozwinięte zdolności. Dla pozostałych projekt e-szkoły powinien funkcjonować jedynie jako uzupełnienie klasycznej formy edukacji. Na szczęście istnieje i taka możliwość – ułatwiająca zarówno rozwiązywanie kwestii organizacyjnych, administracyjnych, jak i kompleksowe wdrażanie procesu dydaktycznego.
Źródło: Eszkola24.pl

Previous ArticleNext Article
https://e-szczawnica.org/nowoczesnosc-w-przedpokoju-inspiracje-i-aranzacje-dla-milosnikow-stylu-loft/ https://www.travelin.pl/news/ubezpieczenie-assistance-na-wakacje-samochodem-o-czym-pamietac zobacz