Ciekawe

Chwilówki drogie i od 21 lat? Jednak nie, zdradzamy kruczki!

currency-1065214_1920

Wśród mitów, które narosły wokół chwilówek można wymienić wysokie koszty oraz ograniczony dostęp do tych produktów finansowych dla młodych osób.

Chwilówka nie zawsze wiąże się z wysokimi kosztami. Tytułem przykładu można wskazać na pożyczki krótkoterminowe, które są oferowane na promocyjnych warunkach – za darmo. Pierwsza chwilówka za 0 zł to reprezentatywny przykład tego, że pożyczki krótkoterminowe nie muszą być drogie. Podobnie jest w przypadku kryterium wieku. Niektóre parabanki obniżyły minimalny wiek do poziomu 18 lat.

Koszty chwilówek

Chwilówki są pożyczkami krótkoterminowymi, które mogą być udzielane w ograniczonej wysokości i na okres zwykle nie dłuższy niż 60 dni. Jedną z niewielu firm udzielających pożyczek krótkoterminowych na 2 miesiące jest Wonga. Niektóre instytucje pożyczkowe oferują chwilówki z okresem spłaty równym 40 lub 45 dni (np. Extra Portfel). Przeważająca większość firm pożycza na okres 30 dni. Jedne parabanki dają możliwość przedłużenia okresu spłaty, inne oferują pożyczkę refinansującą. Oba rozwiązania dają ten sam skutek i wymagają uiszczenia stosownej opłaty przez pożyczkobiorcę. Ze względu na krótkoterminowość zobowiązań stosowanie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (tzw. RRSO) może być bardzo mylące.

Co więcej, jedynymi obligatoryjnymi kosztami ponoszonymi przez klienta są prowizja i ewentualnie odsetki kapitałowe. Inne opłaty klient ponosi z własnej woli – np. opłata za przedłużenie okresu spłaty, albo z uwagi na niedotrzymanie umowy (np. odsetki są opóźnienie, koszty postępowania windykacyjnego). Poziom pozaodsetkowych kosztów pożyczki został dodatkowo ograniczony nowelizacją ustawy o kredycie konsumenckim.

Chwilówki dostępne od 18 lat

Na rynku pożyczek pozabankowych działają firmy pożyczkowe, które ustanawiają kryterium wieku na poziomie niezbędnego minimum, czyli 18 lat. Pożyczki od 18 lat wg bezpiecznechwilowki.pl to przykład, że rynek finansowy jest otwarty także na potrzeby najmłodszych klientów. Osoba, która ukończyła osiemnaście lat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i dowód osobisty. Może bez problemu zaciągnąć pożyczkę – chyba że nie posiada telefonu komórkowego i rachunku bankowego, albo nie jest obywatelem polskim. Wiele parabanków traktuje wiek jako jeden z czynników wpływających na ocenę ryzyka niewypłacalności pożyczkobiorcy. Niektóre instytucje pożyczkowe wolą jednak zaryzykować.

Instytucje pożyczkowe proponujące chwilówki coraz bardziej popularne dla 18-latków patrzą bardziej przychylnie na młode pokolenie potencjalnych pożyczkobiorców. Kryteria oceny zdolności kredytowej są takie same i w dużej mierze niezależne od wieku, ale np. od posiadania stałego dochodu i pozytywnej historii kredytowej. Mimo to wciąż wiele parabanków nie chce ryzykować i ustanawia minimum wieku na poziomie co najmniej 20 – 21 lat.

Previous ArticleNext Article